ادعای شبکه آلمانی: ایینه ملت های اروپا سرانجام سال یا تابستان ۲۰۲۱ برگزار می شود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از  فارس،  شبکه تلویزیونی ZDF آلمان  درون خبری مدعی شد که الت شیشهای پیرو های اروپا (یورو ۲۰۲۰) به تعویق افتاده است.

موافق گفته این کانال تلویزیونی آلمانی، یوفایورو ۲۰۲۰ را به تعویق انداخته و آن را به تابستان ۲۰۲۱ خواه اواخر سال ۲۰۲۰ نقل مکان خواهد کرد.

این خبر در شرایطی منتشر شده است که تمامی لیگ های برومند اروپایی تعطیل شده اند و داخل صورت شروع مجدد حدس بسیاری وجود دارد با مسابقات یورو تداخل خواهد داشت. حدس برگزاری لیگ قهرمانان به صورت چهارجانبه درون استانبول